Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Tegsedi (inotersen)

Tegsedi är avsett för behandling av polyneuropati hos vuxna patienter med ärftlig transtyretinamyloidos (ATTRv, Skelleftesjukan).