Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Tepmetko (tepotinib)

Tepotinib vid avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med MET exon 14 (METex14) skipping-mutationer.

NT-rådet har beslutat att tepotinib kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »