Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

tislelizumab

NT-rådet har 2022-12-07 beslutat om nationell samverkan tislelizumab vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande. Tislelizumab tillhör gruppen PD-(L)1-hämmare. NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering.


Mer om nationellt ordnat införande