Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Translarna (ataluren)

Translarna (ataluren) är avsett för behandling av Duchennes muskeldystrofi.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »