Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Translarna (ataluren)

Ataluren (Translarna) är godkänt för behandling av Duchennes muskeldystrofi.

Med anledning av TLV:s beslut om att Translarna ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention, har NT-rådets tidigare rekommendation gällande Translarna upphört. TLV:s subventionsbeslut omfattar endast patienter med bibehållen gångförmåga och är tidsbegränsat med uppföljningsvillkor.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »