Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Translarna (ataluren)

Translarna (ataluren) är avsett för behandling av Duchennes muskeldystrofi.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »