Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Trodelvy (sacituzumabgovitekan)

NT-rådet har 2023-06-21 beslutat om nationell samverkan för Trodelvy vid HR-positiv, HER-2-negativ bröstcancer . Det betyder att läkemedlet vid denna indikation ingår i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om användningen efter att TLV gjort en hälsoekonomisk värdering.


Mer om nationellt ordnat införande

Trodelvy är indicerat som monoterapi vid behandling av vuxna patienter med icke-resektabel eller metastaserad, trippelnegativ bröstcancer (mTNBC) som tidigare har fått två eller flera systemiska behandlingar, varav minst en av dem mot avancerad sjukdom.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »