Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Trodelvy (sacituzumabgovitekan)

Trodelvy är indicerat som monoterapi vid behandling av vuxna patienter med icke-resektabel eller metastaserad, trippelnegativ bröstcancer (mTNBC) som tidigare har fått två eller flera systemiska behandlingar, varav minst en av dem mot avancerad sjukdom.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »