Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Tukysa (tukatinib)

Tukatinib är avsett för att i kombination med trastuzumab och kapecitabin vid HER2-positiv lokalt avancerad inoperabel eller metastaserad bröstcancer, inklusive hjärnmetastaser, som behandlats med minst två anti HER2-behandlingar tidigare, dvs. tredje linjens behandling.

NT-rådet har beslutat att tukatinib kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.