Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Ultomiris (ravulizumab)

Ultomiris är är indicerat för paroxysmal nokturn hemoglobinuri (PNH) och atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS).

NT-rådet har tillsatt nationella behandlingsråd för behandling av PNH och aHUS. Behandlingsråden har som uppdrag att säkerställa att kriterierna i NT-rådets nationella rekommendationer för när behandling kan erbjudas uppfylls och att patienter i hela landet bedöms på ett jämlikt och rättvist sätt.

Uppdragsbeskrivning för behandlingsrådet för PNH » Pdf, 168.2 kB.

Kontaktperson: Lena Persson, lena.persson@skane.se