Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Upstaza (eladokagen-exuparvovek)

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för Upstaza vid indikationen AADC-brist 2021-04-14. Detta betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering. Motivering: Genterapi, potentiellt angelägen behandling.

Utredning pågår.

Mer om nationellt ordnat införande

Eladokagen-exuparvovek är avsett för behandling av AADC-brist.