Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Vabysmo (faricimab)

Vabysmo är avsett för behandling av vuxna patienter med neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (nAMD) samt för synnedsättning orsakad av diabetiskt makulaödem (DME)