Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vabysmo (faricimab)

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för faricimab vid åldersrelaterad makuladegeneration 2022-10-26. Detta betyder att läkemedlet, om det blir godkänt för försäljning, ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering. Motivering: Viktigt med samordnad hantering mellan regionerna.


Mer om nationellt ordnat införande