Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Viekirax (ombitasvir/­paritaprevir/­ritonavir)

Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir är avsedda att användas i kombination med andra läkemedel för behandling av kronisk hepatit C hos vuxna.