Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Vitrakvi (larotrektinib)

Det nationella ordnade införandet för Vitrakvi är avslutat och NT-rådets rekommendation har arkiverats 2022-05-16. Hanteringen av Vitrakvi för behandling av solida tumörer med påvisad NTRK-fusion är överlämnad till de regionala läkemedelskommittéerna.