Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vitrakvi (larotrektinib)

Vitrakvi (larotrektinib) är avsedd för behandling av solida tumörer med påvisad NTRK-fusion.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »