Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Voxzogo (vosoritid)

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för Voxzogo 2021-06-09, vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för ordnat införande och NT-rådet kommer att avge en rekommendation till regionerna om dess användning.
Motivering: Ny behandlingsprincip.


Mer om nationellt ordnat införande