Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vyndaqel 61 mg (tafamidis)

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för Vyndaqel 61 mg vid indikationen vildtyp eller hereditär transtyretinamyloidos i vuxna patienter med kardiomyopati (ATTR-CM). Detta betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning. Motivering: Potentiellt stor patientpopulation och budgetpåverkan.

Utredning pågår.

Mer om nationellt ordnat införande

Vyndaqel (tafamidis) 61 mg är indicerat för behandling av vildtyp eller hereditär transtyretinamyloidos (TTR-amyloidos) hos vuxna med kardiomyopati (ATTR-CM).

 

  • transtyretinamyloidos vid kardiomyopati, 61 mg
    Rekommendation 2020-11-30