Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Vyndaqel (tafamidis)

Vyndaqel (tafamidis) 20 mg är indicerat för behandling av transtyretinamyloidos (TTR-amyloidos) hos vuxna med symtomgivande polyneuropati i stadium 1, för att fördröja perifer neurologisk försämring.

Vyndaqel (tafamidis) 61 mg är indicerat för behandling av vildtyp och ärftlig transtyretinamyloidos hos vuxna med kardiomyopati (ATTR-CM).

Regionsgemensamt avtal finns framtaget för Vyndaqel 61 mg »

Vyndaqel (tafamidis) 61 mg