Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vyndaqel (tafamidis)

Vyndaqel (tafamidis) 20 mg är indicerat för behandling av transtyretinamyloidos (TTR-amyloidos) hos vuxna med symtomgivande polyneuropati i stadium 1, för att fördröja perifer neurologisk försämring.

Vyndaqel (tafamidis) 61 mg är indicerat för behandling av vildtyp och ärftlig transtyretinamyloidos hos vuxna med kardiomyopati (ATTR-CM).

Regionsgemensamt avtal finns framtaget för Vyndaqel 61 mg »

Vyndaqel (tafamidis) 61 mg