Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Wakix (pitolisant)

Wakix är avsett för vuxna för behandling av narkolepsi, med eller utan kataplexi.

Med anledning av TLV:s beslut om att Wakix inte ingår i högkostnadsskyddet, har NT-rådets tidigare rekommendation gällande Wakix upphört. NT-rådet kommer inte att lämna något nytt yttrande utan hänvisar till TLV:s beslut.

Aktuellt om Wakix 2019-10-28