Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Waylivra (volanesorsen)

Waylivra är är indicerat som ett tillägg till kostterapi för vuxna patienter med genetiskt bekräftad familjär kylomikronemi och hög risk för pankreatit, när diet och triglyceridsänkande behandling inte har haft tillräcklig effekt.