Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Xeljanz (tofacitinib)

Xeljanz är avsett för behandling av reumatiod artrit, psoriasisartrit och ulcerös kolit.

Xeljanz vid rumatoid artrit är föremål för nationellt ordnat införande med motiveringen att patientpopulationen är stor och att intresset förväntas vara stort då det rör sig om en ny verkningsmekanism och en oral behandling.

Xeljanz vid psoriasisartrit och ulcerös kolit omfattas inte av nationell samverkan.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »