Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Xenpozyme (olipudas alfa)

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för Xenpozyme

vid indikationen surt sfingomyelinas brist 2023-01-18. Det betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering. Motivering: Hälsoekonomisk värdering angelägen.


Mer om nationellt ordnat införande