Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Xevudy (sotrovimab)

Xevudy är avsett för behandling av vuxna och ungdomar med covid‑19 som inte behöver syrgastillförsel och som har förhöjd risk för sjukdomsprogression till svår covid‑19.