Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Xevudy (sotrovimab)

Xevudy är avsett för behandling av vuxna och ungdomar med covid‑19 som inte behöver syrgastillförsel och som har förhöjd risk för sjukdomsprogression till svår covid‑19.