Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Xyndari (glutamin)

Xyndari (glutamin) är avsett för behandling av sicklecellanemi.

NT-rådet har beslutat att Xyndari kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.