Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Yescarta (axicabtagene ciloleucel)

Yescarta (axicabtagene ciloleucel) är en CAR T-cellsterapi avsedd för behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL) och primärt mediastinalt storcelligt B-cellslymfom (PMBCL).

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »