Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Yescarta (axikabtagen ciloleucel)

NT-rådet har i oktober 2022 beslutat om nationell samverkan för diffust storcelligt b-cellslymfom i andra linjen (2L DLBCL). NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om användning av Yescarta i andra linjen efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering.


Mer om nationellt ordnat införande

Yescarta (axikabtagen ciloleucel) är en CAR T-cellsterapi avsedd för behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL) och primärt mediastinalt storcelligt B-cellslymfom (PMBCL).

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »