Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Yescarta (axikabtagen ciloleucel)

NT-rådet har i oktober 2022 beslutat om nationell samverkan för diffust storcelligt b-cellslymfom i andra linjen (2L DLBCL). NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om användning av Yescarta i andra linjen efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering. Beslut om samverkan finns även för follikulärt lymfom och regionerna rekommenderas att avvakta med införande i väntan på bedömning.


Mer om nationellt ordnat införande

Yescarta (axikabtagen ciloleucel) är en CAR-T-cellsterapi avsedd för behandling av olika typer av lymfom.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »