Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Zolgensma (onasemnogen-abeparvovek)

Zolgensma (onasemnogen-abeparvovek) är en genterapi för behandling av spinal muskelatrofi typ 1.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »