Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Zolgensma (onasemnogen-abeparvovek)

Zolgensma (onasemnogen-abeparvovek) är en genterapi för behandling av spinal muskelatrofi typ 1.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »