Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Zytiga (abirateron)

Det nationella ordnade införandet för Xtandi och Zytiga är avslutat och NT-rådets rekommendation har arkiverats 2021-12-23. Hanteringen av Xtandi och Zytiga är överlämnad till de regionala läkemedelskommittéerna.