Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Rekommendationer

Baserat på den etiska plattformen och den hälsoekonomiska värderingen av läkemedlet eller indikationen, avger NT-rådet en rekommendation till regionerna om användning.

Klicka på kolumnrubriken för att sortera