Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Införande

När NT-rådet avgivit sin rekommendation, beslutar varje region om läkemedlet ska införas och införandet hanteras sedan enligt respektive regions lokala rutiner. Varje region har en kontaktperson för nationellt ordnat införande, som ansvarar för att kommunicera NT-rådets rekommendationer till sjukvården och stötta vid tillämpning

Senast ändrad