Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Alla landstingsledningar fattade 2014 beslut om att etablera en gemensam samverkansmodell för läkemedel, i vilken bland annat NT-rådet ingår.

Syftet med samverkansmodellen är att sjukvårdshuvudmännen via frivillig samordning, koordinering, erfarenhetsutbyte och gemensamma strategier

  • fattar mer välgrundade, snabba och samordnade beslut runt användning av nya och mer kostsamma läkemedel, för att därigenom möjliggöra en mer jämlik läkemedelsbehandling för patienterna.
  • uppträder mer gemensamt som kravställare och starka köpare, vilket kan leda till en mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning, bättre läkemedelpriser och därigenom snabbare åtkomst till nya behandlingsmetoder.

I landstingens samverkansmodell ingår NT-rådet, Livscykelfunktionen och Marknadsfunktionen som utförs av den så kallade fyrlänsgruppen, samt ett kansli på SKL. Styrgruppen för landstingens samverkansmodell för läkemedel utgörs av Samverkansgrupp för läkemedel och medicinteknik inom Landsting och regioners system för kunskapsstyrning.

Samverkansgrupp läkemedel/medicinteknik

Sammanhållen struktur för kunskapsstyrning

Senast ändrad