Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Fyrlänsgruppen: Livscykel- och Marknadsfunktionen

Region Skåne, Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Östergötland har ett etablerat samarbete för läkemedelsfrågor inom den så kallade fyrlänsgruppen. Inom Regionernas samverkansmodell för läkemedel ansvarar fyrlänsgruppen för Marknadsfunktionen och Livscykelfunktionen, inklusive Horizon scanning.

 

 

 

Senast ändrad