Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Läkemedelsföretagen

Läkemedelsföretagen är involverade genom hela ordnat införandeprocessen för att bidra med kunskap och dokumentation om sitt läkemedel.

Läkemedelsföretagen äger dokumentationen om sitt läkemedel, men har möjlighet att dela med sig av denna redan innan den blir offentlig för att underlätta för regionerna att ta fram de kunskapsdokument som behövs för ett tidigt och ordnat införande av nya läkemedel.

Involvering genom hela processen

Företagen involveras redan i det tidiga Horizon scanning-arbetet i samband med så kallade pipelinemöten och bidrar med information till tidiga bedömningsrapporter. Inför den hälsoekonomiska värderingen levererar företaget hälsoekonomiska underlag till TLV, och har under utredningstiden en dialog med utredarna. Företagen medverkar ofta i förhandling kring kostnader för läkemedel inför framtagande av NT-rådets rekommendation.

Senast ändrad