Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Marknadsfunktionen

Marknadsfunktionens huvuduppgift är att bedriva marknadsbevakning och sortimentsanalys, att bidra till utvecklings-och samordningsarbetet av landstingens upphandlingsmallar för läkemedel och att ta fram förslag på en landstingsgemensam upphandlingsplan för läkemedel. Marknadsfunktionen medverkar också i arbetet med trepartsöverläggningar mellan TLV, regionerna och företagen.

Kontaktuppgifter

Koordinator Marknad: Lena Gustafsson, lena.ma.gustafsson@vgregion.se

Senast ändrad