Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Nationell samverkansgrupp för läkemedel och medicinteknik

Nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik är styrgrupp  för regionernas samverkansmodell för läkemedel: NT-rådet, Livscykelfunktionen, Marknadsfunktionen och Förhandlingsfunktionen. Gruppen är utsedd av regionernas hälso- och sjukvårdsdirektörer.

Nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik ingår i Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård.

Nationell samverkansgrupp för läkemedel och medicinteknik

Senast ändrad