Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

NT-rådets ledamöter

Ordförande: Gerd Lärfars, docent invärtesmedicin, Region Stockholm

Koordinator: Kristina Aggefors, leg apotekare

Ordinarie ledamöter

Anders Bergström, leg apotekare, läkemedelschef Region Norrbotten; Norra sjukvårdsregionen

Åsa Derolf, överläkare hematologi, ordf läkemedelskommittén och chef för Läkemedelsenheten i Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Maria Landgren, leg apotekare, läkemedelschef Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen

Anna Lindhé, leg apotekare, ordförande beredningsgrupp läkemedel Västra götalandsregionen; Västra sjukvårdsregionen

Mårten Lindström, överläkare kardiologi, ordf läkemedelskommittén Region Jönköpings län; Sydöstra sjukvårdsregionen

Maria Palmetun Ekbäck, överläkare dermatovenerologi, ordf läkmedelskommittén och chef för Läkemedelscentrum Region Örebro län, Sjukvårdsregion Mellansverige

Gustaf Befrits, hälsoekonom; Region Stockholm

Lars Sandman, professor i vårdetik vid Högskolan i Borås och Prioriteringscentrum; Linköpings universitet

Adjungerade ledamöter

Jan Liliemark, professor i farmakoterapi, ordf MTP-rådet; medicinsk rådgivare

Kenneth Villman, överläkare i onkologi, Region Örebro län, Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, ordförande för Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel, NAC.

Ricard Nergårdh, överläkare, barnendokrinolog, Region Uppsala län

Andreas Hager, jurist; rådgivare patientsamverkan

Mikael Svensson, leg apotekare, Sveriges Kommuner och Regioner; koordinator förhandling

Johanna Glad, leg apotekare, Region Skåne; koordinator Horizon scanning

Lena Gustafsson, leg apotekare, Västra Götalandsregionen; koordinator Marknadsfunktionen

Kristina Aggefors, leg apotekare, Region Stockholm; koordinator NT-rådet och Livscykelfunktionen

Kontakt: Kristina Aggefors, nt-radet@skr.se

Senast ändrad