Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Alla landstingsledningar fattade 2014 beslut om att etablera en gemensam samverkansmodell för läkemedel, i vilken bland annat NT-rådet ingår.

Syftet med samverkansmodellen är att sjukvårdshuvudmännen via frivillig samordning, koordinering, erfarenhetsutbyte och gemensamma strategier

  • fattar mer välgrundade, snabba och samordnade beslut runt användning av nya och mer kostsamma läkemedel, för att därigenom möjliggöra en mer jämlik läkemedelsbehandling för patienterna.
  • uppträder mer gemensamt som kravställare och starka köpare, vilket kan leda till en mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning, bättre läkemedelpriser och därigenom snabbare åtkomst till nya behandlingsmetoder.

I regionernas samverkansmodell för läkemedel ingår NT-rådet, Livscykelfunktionen och Marknadsfunktionen, samt ett kansli på SKR. Livscykel- och marknadsfunktionerna bemannas av regionerna.

Styrgruppen för regionernas samverkansmodell för läkemedel utgörs av Nationell samverkansgrupp för läkemedel och medicinteknik inom Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård.

Nationell samverkansgrupp läkemedel och medicinteknik

Senast ändrad