Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Regionrepresentanter

Varje region har en kontaktperson utsedd att vara länk mellan det nationella arbetet med ordnat införande av nya läkemedel och de lokala processerna i respektive region.

Regionrepresentanterna ingår i SKR:s nätverk för kontaktpersioner för läkemedelsfrågor. Dessa ansvarar för att information, kunskapsunderlag och de rekommendationer som tillhandahålls inom ramen för den nationella processen för införande av nya läkemedel når berörda verksamheter och beslutsfattare i regionerna. Läkemedelskommittéerna är viktiga mottagare och  informationsbärare och verktyg för nationellt ordnat införande. Regionrepresentanterna ansvarar också för att föra fram behov till den nationella nivån.

Kontaktuppgifter

Kontaktpersoner för läkemedelsfrågor

Senast ändrad