Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

En av TLV:s huvuduppgifter är att avgöra vilka läkemedel som ska ingå i läke­medelsförmånen. TLV tar dessutom fram hälsoekonomiska kunskapsunderlag för klinikläkemedel och vissa medicintekniska produkter på uppdrag av NT-rådet.

TLV har ett nära samarbete med NT-rådet och medverkar vid NT-rådets möten. TLV samarbetar också med regionerna i prisdiskussioner med läkemedelsföretag i trepartsöverläggningar mellan regioner och företag i samband med förmånsärenden.

Senast ändrad