Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Äldre uppföljningsrapporter

Arkiv

Substans

Läkemedel

Indikation

Datum

daklatasvir

Daklinza

Hepatit C

2017-07-07

dasabuvir

Exviera

Hepatit C

2017-07-07

elbasvir/grazoprevir

Zepatier

Hepatit C

2017-07-07

glekaprevir/ pibrentasvir

Maviret

Hepatit C

2017-07-07

ombitasvir/ paritaprevir/ ritonavir

Viekirax

Hepatit C

2017-07-07

simeprevir

Olysio

Hepatit C

2017-07-07

sofosbuvir

Sovaldi

Hepatit C

2017-07-07

sofosbuvir/ledipasvir

Harvoni

Hepatit C

2017-07-07

sofosbuvir/ velpatasvir

Epclusa

Hepatit C

2017-07-07

sofosbuvir/ velpatasvir/ voxilaprevir

Vosevi

Hepatit C

2017-07-07


Senast ändrad