Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Försäljningsstatistik

Varje kvartal sammanställs statistik till landstingen över läkemedlen som omfattas av ordnat införande. Statistiken omfattar försäljningen per recept och rekvisition i landstingen. Här presenteras försäljningsstatistik för utvalda läkemedel.

Statistiken och kommentarerna är aktuella vid publiceringsdatum. Publicerade rapporter uppdateras inte.

Klicka på kolumnrubriken för att sortera

Substans Läkemedel Indikation Datum