Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Uppföljningsrapporter

Syftet med nationell uppföljning av ett nytt läkemedel är att klargöra om läkemedlet använts enligt rekommendationerna, till rätt patientgrupp och på rätt sätt.

Klicka på kolumnrubriken för att sortera

Substans Läkemedel Indikation Datum