Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

  • Start
  • / Nationellt införande av medicinteknik

Nationellt införande av medicinteknik

Medicintekniska produktrådet

Genom nationellt ordnat införande samverkar alla Sveriges regioner för att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya medicintekniska produkter över hela landet.

Det medicintekniska produktrådet, MTP-rådet, utser vilka medicintekniska produkter som ingår i nationell samverkan och ger rekommendationer om hur de bör införas och användas.

Tipsa om medicinteknisk produkt

In English In English
Rekommendationer
Samverkan
Så arbetar vi

MTP-rådet

Jan Liliemark och Sofia Medin

Ordförande
Jan Liliemark, professor i farmakoterapi och adjungerad ledamot rådet för nya terapier, NT-rådet

Koordinator

Sofia Medin, civilingenjör, Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Rekommendationer
Podden Rådet från NT-rådet Knapp
Så arbetar vi

 Kontakt: Sofia Medin