Gå till innehåll

Hälsoekonomisk utvärdering av produkter för bröstcancerkirurgi

Publicerad

Tandvårds och läkemedelsförmånsverket (TLV) har fått i uppdrag av Medicintekniska Produktrådet (MTP-rådet) att göra en hälsoekonomisk utvärdering av teknik som används för att undersöka eventuell spridning av bröstcancerceller inför kirurgi. Om utvärderingen visar positiva resultat kan det bli underlag för en rekommendation från MTP-rådet om införande i vården.

Tekniken används för att undersöka eventuell spridning av bröstcancerceller till andra delar av kroppen. Produkten heter Magtrace och är en magnetisk vätska som injiceras i närheten av en tumör inför bröstcancerkirurgi för att lokalisera en typ av lymfkörtlar där cancerceller ofta hamnar om de börjat sprida sig. Vätskan spåras sedan med hjälp av en sensor, Sentimag, och eventuella cancerceller kan upptäckas.

Resultatet är betydelsefullt vid val av behandling och för bedömning av patientens prognos.

Målgruppen är alla kvinnor med påvisad bröstcancer som planeras för kirurgi där preoperativ bilddiagnostik inte påvisat tecken på spridning till lymfkörtlar i armhålan.

När den hälsoekonomiska utvärderingen är klar gör MTP-rådet en klinisk utvärdering av tekniken innan den slutligen blir en rekommendation till regionerna för införande i vården. Syftet är att få ett samordnat införande i hälso- och sjukvården.

Senast ändrad