Gå till innehåll

MTP-rådet har beslutat att nationellt utvärdera gendiagnostik för bröstcancer

Publicerad

MTP-rådet har bett Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, att göra hälsoekonomiska bedömningar av så kallade prognostiska plattformar för gendiagnostik inom bröstcancerområdet. Exempel på sådana produkter är MammaPrint, Oncotype DX, ProSigna och EndoPredict. Plattformarna används för att förutsäga risken för metastaser hos bröstcancerpatienter inför beslut om cytostatikabehandling. Syftet är att undvika över- respektive underbehandling med cytostatika. Beställningen till TLV har skett i samråd med Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel och Nationellt programområde medicinsk diagnostik.

– Vi hoppas utvärderingen kan leda till en rekommendation till regionerna om hur produkterna bör användas i vården och förbättra behandlingen för bröstcancerpatienter, säger Sofia Medin, koordinator vid MTP-rådet.

Senast ändrad