Gå till innehåll

Produkter för egenregistrering av förmaksflimmer i ny rekommendation

Publicerad

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtarytmi och kan öka risken för stroke. MTP-rådet rekommenderar nu två nya produkter för diagnostisering via egenregistrering för att upptäcka förmaksflimmer.

Förmaksflimmer förekommer i tre procent av befolkningen, men ökar med åldern och cirka 10 procent av personer i 80-årsåldern är drabbade. Män är överrepresenterade. Nu rekommenderar Medicintekniska Produktrådet (MTP-rådet) två produkter, för införande i vården, för att diagnosticera förmaksflimmer via egenregistrering : Coala Heart Monitor och Zenicor-EKG. Med egenregistrering kan långtidsövervakning göras och på så sätt upptäcka episoder av förmaksflimmer. Ju längre övervakningen kan pågå, desto större chans är det att hitta rytmrubbningar. Obehandlat förmaksflimmer ökar risken för stroke med upp till fem, sex gånger. Stroke är den vanligaste orsaken till neurologiska funktionsnedsättningar hos vuxna och den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärtinfarkt och cancer.

– Vi har valt de här produkterna utifrån det kliniska underlag som finns, men också utifrån hur företagen hanterar personuppgifter. När det gäller digitala produkter är just de juridiska ansvarsförhållandena kring hanteringen av personuppgifter viktigt, säger Jan Liliemark, ordförande MTP-rådet.

Produkterna bedöms vara lämpliga för en gemensam nationell upphandling via ett ramavtal eller ett gemensamt inrättande av ett elektroniskt så kallat dynamiskt inköpssystem (DIS), förutsatt att en majoritet av regionerna önskar det. Om regionerna vill göra inköp på egen hand rekommenderas ändå samverkan för gemensamma krav och avtalsvillkor, bland annat när det gäller evidens för patientnytta och kostnadseffektivitet samt data för uppföljning.

Senast ändrad