Gå till innehåll

Produkter för ryggmärgs­stimulering utvärderas

Publicerad

MTP-rådet (Medicintekniska produktrådet) har gett TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) i uppdrag att göra en hälsoekonomisk utvärdering av ett antal produkter för elektrisk ryggmärgsstimulering (spinal cord stimulation). Utvärderingen är ett steg i processen för ordnat införande i vården.

Ryggmärgsstimulator används för att behandla patienter som inte svarar på sedvanlig behandling och för att patienterna ska kunna minska sin läkemedelsbehandling, kunna leva mer normalt och få förhöjd livskvalitet.

En ryggmärgsstimulator är ett batteri, liknande en pacemaker, inopererad under huden som sänder ut elektriska pulser som både blockerar smärtsignalerna och påverkar smärtupplevelsen och patienten kan själv styra smärtlindringen. Ingreppet görs i dagkirurgi med lokalbedövning.

– Totalt är det fem produkter som kommer att utvärderas av TLV. Det här görs för att få ett underlag till beslut i MTP-rådet, som är gången innan en rekommendation utfärdas för användning i vården. TLV har tidigare gjort en förstudie av produkterna, som också är en del av underlaget, säger Jan Liliemark ordförande i MTP-rådet.

MTP-rådet är en del av regionernas samverkansmodell för medicinteknik och ingår i nationell samverkansgrupp för läkemedel och medicinteknik.

Senast ändrad