Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Regionerna avråds finansiera tyngdtäcken

Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet ) har fattat beslut om att gå ut med en rekommendation till regionerna om att inte längre subventionera tyngdtäcken. Det finns idag inga vetenskapliga studier som tydligt visar att tyngdtäcken medför patientnytta.

Patienter kan uppleva positiva effekter av att använda tyngdtäcke, men det motiverar inte de höga kostnader som det innebär för regionerna. Bara i Region Stockholm kostade tyngdtäcken skattebetalarna 35 miljoner kronor förra året. Det gör det till ett av de tio dyraste hjälpmedlen i regionen, dyrare än både rullstolar och rollatorer.

– Det är inte rimligt att vi ska lägga stora resurser på produkter som inte har något tydligt stöd i vetenskapen om att de faktiskt hjälper. Istället bör tyngdtäcken hanteras som egenvård, säger Jan Liliemark, ordförande i MTP-rådet.

Tyngdtäcken används främst inom psykiatrin, till exempel vid behandling av patienter med neuropsykiatriska diagnoser, men även inom demensvården. Detta betyder inte att användning av tyngdtäcken behöver upphöra. Om patienten tycker att ett tyngtäcke gör nytta kan man naturligtvis själv inhandla ett sådant. Idag kan ett tyngdtäcke köpas i butik för runt en tusenlapp.

Rekommendationen grundar sig i en begäran från hjälpmedelsnätverk i regionerna om att MTP-rådet ska komma med en rekommendation. MTP-rådet har nu gjort en granskning av tillgängliga studier på området och funnit att det inte finns tydliga vetenskapliga belägg för att tyngdtäcken medför någon patientnytta.

Fakta om MTP-rådet

Det medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) är en expertgrupp med representanter från Sveriges regioner. MTP-rådet har mandat att ge rekommendationer om användning av vissa främst nya medicintekniska produkter. Målet är att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av ett urval av nya medicintekniska produkter, för alla patienter i hela landet, så att våra gemensamma resurser används på bästa sätt. MTP-rådet är en del av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Senast ändrad