Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Frågor och svar

Varför avråder MTP-rådet från användandet av tyngdtäcken?

MTP-rådet har tagit del av de vetenskapliga studier som finns på området och bedömer att det idag inte finns något vetenskapligt stöd för att tyngdtäcken har någon tydlig patientnytta. Tyngdtäcken är dessutom en kostsam produkt för regionerna. Bara i Region Stockholm uppgår den totala kostnaden till 35 miljoner kronor årligen, vilket gör tyngdtäcken bland de tio dyraste hjälpmedlen i regionen.

Varifrån kommer initiativet till rekommendationen?

Flera regioner, HTA-enheter (Health Technology Assessment) och hjälpmedelschefsnätverket har lyft frågan och bett MTP-rådet ge en rekommendation.

Hur används tyngdtäcken idag?

Tyngdtäcken används oftast inom psykiatrin vid sömnsvårigheter, till exempel vid behandling av unga med neuropsykiatriska diagnoser, men även inom demensvården. Det är också dessa grupper som studerats.

Bör man inte använda tyngdtäcken?

Tyngdtäcken kan självklart användas för dem som tycker det är bra och vid behov hantera användningen som egenvård. Men förskrivning ska inte finansieras via skattemedel eftersom täckena inte uppvisar tydlig patientnytta.

Kan finansiering ske på annat sätt?

Tyngdtäcken kan finansieras av regionerna om syftet är att de ska användas i studier. Men individer som tycker att de mår bra av att använda tyngdtäcke kan givetvis inhandla det själva i butik. Det finns ett stort utbud i handeln idag.

För mer information:
Kristina Tedroff, MTP-rådet
kristina.tedroff@regionstockholm.se
Tel: 08-123 146 18
Mobil: 072-598 16 18

Jan Liliemark, ordförande MTP-rådet
jan.liliemark@sbu.se

Senast ändrad