Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Så funkar den etiska plattformen

Lars Sandman, professor i vårdetik och ledamot i NT-rådet förklarar i två filmklipp i SVT hur den etiska plattformen för prioriteringar inom vården fungerar.

Senast ändrad