Gå till innehåll

Vägledning vid upphandling av medicinteknik

Publicerad

En vägledning har tagits fram som ett stöd till nationella programområden (NPO) och nationella arbetsgrupper (NAG) när de ser att det finns behov av nationell upphandling av medicinteknik.

Vägledningen är framtagen på uppdrag av Nationell samverkansgrupp för läkemedel och medicinteknik och hittas på Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Innehållet har granskats av bland annat SKR:s juridiska avdelning, alla regioners inköpschefer, LFU -Ledningsnätverket för regionernas upphandlingschefer och nationella samordningen av kunskapsstyrningen.

Senast ändrad