Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Arkiv

Publicerat 2022-11-28

Här finns rekommendationer från MTP-rådet, antingen för att de ersatts av en ny rekommendation eller för att MTP-rådet inte kan garantera aktualiteten.

Baserat på den etiska plattformen och den hälsoekonomiska värderingen av den medicintekniska produkten eller metoden, avger MTP-rådet en rekommendation till regionerna om användning. Mer om rekommendationer.

AsthmaTuner, spirometer för egenkontroll och behandling av astma
2020-02-20 Pdf, 1.3 MB.

FoundationOne CDx, tjänst för genetisk diagnostik av cancertumörer 2018-06-26 Pdf, 1.2 MB.

Insulinpumpar av typen hybridpumpar vid diabetes
2018-11-15 Pdf, 1.3 MB.
2018-02-09 Pdf, 543.8 kB.

FreeStyle Libre, kontinuerlig glukosmätare för diabetes
2020-06-24 Pdf, 905.8 kB.
2018-02-05 Pdf, 854.6 kB.
2017-06-15 Pdf, 538.7 kB.

Optune
Etisk och juridisk bedömning av utlämning av patientdata 2018-09-27 Pdf, 474 kB.
2018-06-28 Pdf, 1.2 MB.
2017-05-18 Pdf, 533 kB.

Produktgrupp tyngdtäcken vid sömnbesvär/­sömnproblem
Tyngdtäcken
2020-10-28 Pdf, 942.6 kB.

Senast ändrad