Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Arkiv

Publicerat 2020-05-14

Här finns rekommendationer från MTP-rådet, antingen för att de ersatts av en ny rekommendation eller för att MTP-rådet inte kan garantera aktualiteten.

Baserat på den etiska plattformen och den hälsoekonomiska värderingen av den medicintekniska produkten eller metoden, avger MTP-rådet en rekommendation till regionerna om användning. Mer om rekommendationer.

AsthmaTuner, spirometer för egenkontroll och behandling av astma 2020-02-20

FoundationOne CDx, tjänst för genetisk diagnostik av cancertumörer 2018-06-26

Insulinpumpar av typen hybridpumpar vid diabetes 2018-02-09

Kontinuerlig glukosmätare för diabetes FreeStyle Libre 2017-06-15

Optune 2017-05-18

Senast ändrad 2020-05-28