Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Horistontspaning

Horisontspaning, eller framtidsspaning, innebär att man samlar in, dokumenterar och värderar information om nya medicintekniska produkter eller indikationer på att produkter/metoder är på väg att gå in i CE-märkningsprocess. Att tidigt få information om nya produkter ger regionerna bättre framförhållning i arbetet med att förbereda vården för introduktion av nya medicintekniska produkter och metoder.

Horisontspaning ger också regionerna och MTP-rådet underlag för att besluta om en medicinteknisk produkt eller produktgrupp ska hanteras genom nationell samverkan i den gemensamma processen för ordnat införande eller om det ska hanteras av varje enskild region.

Arbetssätt

Arbetet med horisontspaning för medicinteknik håller nu på att formas. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, och Beredningsgruppen för medicinteknik tillsammans med Nationella programområden, NPO, och andra regionala och lokala nätverk är viktiga delar av detta arbete. Redan nu kan företag som vill berätta om sin produkt som en del av horisontspaningsarbetet kontakta TLV.se.

Senast ändrad