Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Införande

När MTP-rådet avgivit sin rekommendation, beslutar varje region om den medicintekniska produkten/produktgruppen ska införas och införandet hanteras sedan enligt respektive regions lokala rutiner. Varje samverkansregion arbetar nu med att etablera strukturer i respektive region för nationellt ordnat införande.

Senast ändrad